Chào các anh (chị)!
Tôi có thắc mắc xin hỏi như sau:
Công ty tôi là Công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần.
Đến tháng 7/2011 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn muốn ở lại làm thêm thì có vi phạm pháp luật không? Đối chiếu với Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ Quy định về thủ tục thực hiện đối với cán bộ, công chứcđủ điều kiện nghỉ hưu thì có vi phạm không? Xin hỏi nếu muốn ở lại thì phải làm những thủ tục gì?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Quan điểm giải quyết của tôi về những vướng mắc của bạn như sau:

– Bạn cần phải xem người đó có phải là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước nào đó hay không? Họ có đại diện cho phần vốn góp của nhà nước tại Công ty bạn hay không? Vì theo tôi được biết thì hiện nay vẫn có những cán bộ, công chức được cử làm người đại diện phần vốn góp nhà nước tại các công ty nhà nước đã cổ phần hóa. Nếu là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước nào đó thì việc nghỉ hưu không thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ giải quyết của công ty bạn.

– Người mà bạn đề cập đến hiện đang giữ hai chức danh của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.Như Luật sư HoNguyenTruong70 đã trả lời chức danh Tổng Giám đốc là do HĐQT bổ nhiệm hoặc thuê và bạn cần phải xem xét Điều lệ công ty quy định Chức danh Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra hay do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Vì nếu Công ty cho người này nghỉ hưu đồng nghĩa với việc phải bãi miễn chức vụ của người này tại Công ty và thay thế bằng một người khác. Việc Điều lệ Công ty bạn quy định như nào ảnh hưởng rất lớn đến các thủ tục bãi miễn.

– Nếu không là cán bộ, công chức và vẫn được cử làm người đại diện phần vốn góp nhà nước hoặc họ đại diện cho phần vốn góp của tư nhân trong Công ty bạn thì việc họ ở lại Công ty làm việc và được giữ những chức danh này đến hết nhiệm kỳ là đương nhiên trừ trưởng hợp ĐHĐ cổ đông; HĐQT có quyết định bãi miễn chức danh của họ. Trong trường hợp này, việc đến tuổi nghỉ hưu không ảnh hưởng đến việc tiếp tục giữ các chức danh này tại Công ty và Công ty bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm các thủ tục hưu trí cho người này như những trường hợp khác.

Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Công ty bạn nêu không hoàn toàn là công ty nhà nước sở hữu 100% vốn, đã cổ phần hóa và có vốn nhà nước là 50% trên tổng số vốn cty này. Do đó phải căn cứ điều lệ công ty cổ phần. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bầu ra và phụ thuộc vào quyết định của các thành viên HĐQT quyết định.

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !