Anh chị cho em hỏi, doanh nhiệp có được sản xuất phân bón KNO3 không? Em thấy môt số doanh nghiệp bán sản phẩm phân bón KNO3 rẻ hơn với giá nhập khẩu, vậy họ có bị vi phạm pháp luật không? Cám ơn anh chị !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

KNO3 là kali nitrat, được dùng làm phân bón, do chứa 2 nguyên tố hữu ích cho cây trồng là Kali và Đạm như cũng được dùng trong thuốc súng. Trước kia sản phẩm này chủ yếu dùng làm thuốc nổ và một số ít làm phụ gia trong thực phẩm. Mãi sau này người ta phát hiện ra chúng những điều kỳ diệu của Đạm và Kali trong chúng rất tốt cho sự tăng trưởng cây trồng nên sử dụng làm phân bón rất hiệu quả.

Do đặc tính riêng biệt của KNO3 cho nên hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam việc sản xuất KNO3 chưa được cấp phép.
Theo quy định tại Điều 5 Chương II của Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 7-10-2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, Theo khoản 2 điều 9 chương 4 Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

I) Tổ chức, cá nhân được sản xuất phân bón phải có giấy đăng ký kinh doanh mặt hàng phân bón do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và có đủ các điều kiện:

1. Có máy móc, thiết bị phù hợp để sản xuất phân bón đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

2.Có bộ phận phân tích kiểm nghiệm chất lượng phân bón. Trong trường hợp không có bộ phận phân tích kiểm nghiệm chất lượng phân bón thì thuê phòng phân tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

3. Có hệ thống xử lý chất thải khi sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về môi trường;

4. Cán bộ, công nhân có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng phân bón.

II) Các loại phân bón được phép sản xuất;

a) Các loại phân bón có tên trong Danh mục phân bón;

b) Các loại phân bón trong thời gian khảo nghiệm theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm và có đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm (Biểu mẫu số 02);

c) Các loại phân bón sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng.
KN03 không có trong danh mục được phép sản xuất tại Việt Nam hiện nay, chỉ được khảo nghiệm theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm và có đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm, KNO3 được nhập về từ các nước Trung Đông, việc sản xuất phân bón KNO3 là vi phạm pháp luật Việt Nam. Việc một số doanh nghiệp bán rẻ hơn giá nhập khẩu thì chúng tôi không thể biết lý do vì vậy cũng không xác định được là có vi phạm pháp luật hay không.

Ghi chú: đính kèm PHỤ LỤC: DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 06 tháng 02 năm 2007)

Chúc bạn may mắn!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

KNO3 là kali nitrat, được dùng làm phân bón, do chứa 2 nguyên tố hữu ích cho cây trồng là Kali và Đạm như cũng được dùng trong thuốc súng. Trước kia sản phẩm này chủ yếu dùng làm thuốc nổ và một số ít làm phụ gia trong thực phẩm. Mãi sau này người ta phát hiện ra chúng những điều kỳ diệu của Đạm và Kali trong chúng rất tốt cho sự tăng trưởng cây trồng nên sử dụng làm phân bón rất hiệu quả.

Do đặc tính riêng biệt của KNO3 cho nên hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam việc sản xuất KNO3 chưa được cấp phép.
Theo quy định tại Điều 5 Chương II của Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 7-10-2003 về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, Theo khoản 2 điều 9 chương 4 Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

I) Tổ chức, cá nhân được sản xuất phân bón phải có giấy đăng ký kinh doanh mặt hàng phân bón do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và có đủ các điều kiện:

1. Có máy móc, thiết bị phù hợp để sản xuất phân bón đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

2.Có bộ phận phân tích kiểm nghiệm chất lượng phân bón. Trong trường hợp không có bộ phận phân tích kiểm nghiệm chất lượng phân bón thì thuê phòng phân tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

3. Có hệ thống xử lý chất thải khi sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về môi trường;

4. Cán bộ, công nhân có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng phân bón.

II) Các loại phân bón được phép sản xuất;

a) Các loại phân bón có tên trong Danh mục phân bón;

b) Các loại phân bón trong thời gian khảo nghiệm theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm và có đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm (Biểu mẫu số 02);

c) Các loại phân bón sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng.
KN03 không có trong danh mục được phép sản xuất tại Việt Nam hiện nay, chỉ được khảo nghiệm theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm và có đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm, KNO3 được nhập về từ các nước Trung Đông, việc sản xuất phân bón KNO3 là vi phạm pháp luật Việt Nam. Việc một số doanh nghiệp bán rẻ hơn giá nhập khẩu thì chúng tôi không thể biết lý do vì vậy cũng không xác định được là có vi phạm pháp luật hay không.

Ghi chú: đính kèm PHỤ LỤC: DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 06 tháng 02 năm 2007)

Chúc bạn may mắn!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !