Hiện tại chúng tôi muốn sáp nhập 2 công ty cổ phần lại với nhau.  cty nhận sáp nhập A thành lập 2/2008 có vốn góp csh là 6tỷ, cty bị sáp nhập B thành lập 5/2008 có vốn góp csh là 4,9 tỷ và hiện đang muốn tăng lên 6tỷ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. 2 cty này có ngành nghề kinh doanh khác nhau. Khi sáp nhập lại thì sẽ chỉ còn cty A với số vốn điều lệ là 12 tỷ. Tỷ lệ sau khi sáp nhập xong là 1 cp A = 1 cp B.

Điều tôi muốn hỏi ở đây là nếu muốn tăng vốn cty B lên 6tỷ thì có thực hiện được không (vì nghe nói MỚI có văn bản pháp luật nào không cho tăng vốn csh).

Khi sáp nhập 2 công ty lại thì có cần phải kiểm toán cả 2 cty không ?

Rất mong được các anh chị tư vấn giúp !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Công ty B hoàn toàn có quyền tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phần (trừ trường hợp số cổ phần được quyền phát hành chưa bán hết). Việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ dẫn đến khả năng tăng số vốn góp của cổ đông hiện hữu hoặc tăng số lượng cổ đông công ty.

Chúc bạn thành công!

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Trường hợp bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau: Để xác định mức vốn khi tiến hành sáp nhập, Công ty A và Công ty B phải tiến hành kiểm toán độc lập xác định giá trị tài sản tại thời điểm sáp nhập. Đối với Công ty B nếu giá trị tài sản cố định tại thời điểm sáp nhập là 6 tỷ nhưng trong đăng ký chỉ 4.9 tỷ thì vẫn có quyền đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ bình thường.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !