Cho em hỏi:

Công ty em mới thành lập ngày 02/5/2011 với vốn điều lệ là 3.000.000.000đ. do 3 cổ đông góp vốn. Khi hoạt động đc 15 ngày thì công ty em có thay đổi một số chức vụ quan trọng trong công ty.
1. Chức Chủ tịch hội đồng quản trị. do ông Nguyễn văn A đang giữ chức nay giao cho ông Trần văn A
1. Giám đốc Công ty. do ông Nguyễn văn B đang giữ chức nay giao cho ông Trần văn B
ông Nguyễn văn A có 50% cổ phần và ông Trần văn B có 20% cổ phần, ông Nguyễn văn B có 30% cổ phần. và ông Trần văn A không có cổ phần trong công ty.
Bây giờ ông Nguyễn văn A muốn chuyển nhượng hết cổ phần cho ông Trần văn A. và muốn ông Trần văn A giữ chức CTHĐQT.
Và muốn thay đổi giám đốc là từ ông Nguyễn văn B sang ông Trần văn B.

Xin cảm ơn ạ !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Trường hợp của bạn chỉ cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó có các nội dung thây đổi như:
– Thay đổi cổ đông sáng lập do nhận chuyển nhượng cổ phần
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:
– Biên bản hợp ĐHCĐ về việc thay đổi nội dung đkkd
– Quyết định của ĐHCĐ
– Thông báo thay đổi nội dung đkkd
– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
– Danh sách cổ đông sau khi thay đổi
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý
– Chứng minh thư (bản sao) của cổ đông mới và người đại diện mới
– Thông báo lập sổ cổ đông

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !