Giám đốc công ty em có một chiếc xe đã sự dụng, nhưng hiện nay muốn đưa vào công ty, nhưng không phải hình thúc góp vốn bằng tài sản mà chỉ hợp đồng mục đích phục vụ công tác đi lại của Giám Đốc, Nhưng lại là một công ty TNHH một thành viên, mà chủ xe đứng tên Giám đốc, cũng là người đại diên theo pháp luật của công ty, vậy em muốn nhờ tư vấn hộ:

Nếu đưa vào thì có phải đánh giá lại giá trị tài sản không và có thế nhờ cơ quan nào đánh giá được, khi hợp đồng có thật chi tiết về nội dung hợp đồng không và chi tiết như thế nào là tốt nhất cho cả hai bên, khi hợp đồng có phải uỷ quyền cho người khác đại diện cho mình ký thay với công ty hay không, đối với cơ quan thuế thì làm những thủ tục gì để được chấp nhận là mình đã hợp đồng xe đó để tính vào chi phí khỏi bị xuất ra khi chi cục thuế kiểm tra.

Mong được tư vấn !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 19, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Trường hợp bạn góp vốn bằng tài sản ban đầu thì không chịu thuế, bạn cần lập hợp đồng góp vốn, định giá tài sản thông qua cơ quan thẩm định giá tài sản độc lập mà bạn chọn. Bạn có thể đứng tên để thể hiện vốn góp bằng tài sản vào vốn cty, không nên úy quyền cho người khác vì sau đó vốn này được ghi thêm vào vốn đã góp của bạn vào cty.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !