Công ty e là công ty cổ phần, muốn thay đổi 1 cổ đông sáng lập thì thủ tục, giấy tờ cần những gì ạ?

Cảm ơn anh chị !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 19, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
4 Câu trả lời

Chào bạn,

Trước hết, việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần được thực hiện trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 84 Luật doanh nghiệp).

1.  Nếu như công ty bạn đã thành lập cho đến nay chưa đủ 3 năm thì việc Công ty bạn muốn thay đổi 1 cổ đông sáng lập cần làm hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, Thành phố mà công ty bạn đặt trụ sở chính.

Theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Nghị định 43/2010/NĐ-CP, Thông tư 14/2010/TT-BKH, (trường hợp 1 cổ đông sáng lập của công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác không phải là cổ đông của công ty) hồ sơ gồm có:

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần của 1 cổ đông sáng lập cho 1 người khác

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu tại Thông tư 14/2010)

– Danh sách cổ đông sáng lập của công ty

– Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông sáng lập công ty với người nhận chuyển nhượng sổ cổ phần đó

– Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân của người nhận chuyển nhượng cổ phần

– Bản sao công chứng Đăng ký doanh nghiệp của công ty bạn.

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ của công ty bạn và thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng  nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của công ty bạn sẽ có tên cổ đông sáng lập mới và không còn tên cổ đông sáng lập cũ nữa.

2. Nếu công ty bạn đã thành lập quá 3 năm, thì bạn cũng làm hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

– Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân của người nhận chuyển nhượng cổ phần

– Bản sao công chứng Đăng ký doanh nghiệp của công ty bạn.

Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của công ty bạn sẽ không thay đổi tên các cổ đông sáng lập, cổ đông mới nhận chuyển nhượng cũng sẽ không có tên trong danh sách cổ đông sáng lập; nhưng phần vốn góp của cổ đông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cổ đông khác sẽ là 0.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Ban không nói rõ chuyển cho cổ đông sáng lập hay cổ đông phổ thông lần trước, bạn vừa nêu là quy định của luật doanh nghiệp đối với việc chuyển nhượng vốn của cổ đông sáng lập, bạn cần tham khảo thêm NĐ 120/2011 để chi tiết các quy định trong luật doanh nghiệp.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Nhưng e thấy theo khoản 5 điều 84 luật doanh nghiệp thì trong thời hạn 3 năm cổ đông sáng lập vẫn có thêt chuyển nhượng cổ phần cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông đúng không ạ?

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chị cần tổ chức họp hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi cổ đông sáng lập ( theo quy định sau 3năm cổ đông sáng lập mới được chuyển nhượng cổ phần sáng lập của họ ) và ra nghị quyết về việc này.
Thông báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT tỉnh, TP nơi quản lý doanh nghiệp của chị.

Lấy mẫu đăng ký thay đổi nội dung tại sở và nộp tất cả các giấy tở nêu trên cho sở để đăng ký thay đổi này.

Chúc chị hoàn tất mong muốn này!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !