Hiện tại Em đang có dự định thành lập công ty TNHH 2 thành viên, vì vậy em có một số câu hỏi xin nhờ các anh chị giải đáp.

1- Theo quy định của nhà nước ta thì Viên chức nhà nước có thể làm giám đốc công ty TNHH do mình lập ra không?

2- Công ty lập ra nhưng thời gian đầu chưa có hợp đồng (nên chưa có thu chi) thì có bị thu hồi giấy phép không? và nộp thuế như thế nào? (vì nếu không có thu chi thì không có hóa đơn để nộp thuế).

3- Có 2 người cùng góp vốn thành lập công ty và muốn 1 người làm GĐ, 1 người làm PGĐ thì GĐ có thể ký hợp đồng với người kia và bổ nhiệm luôn được không?

Vì mới bước vào tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp nên có thể câu hỏi hơi “ngu ngơ” mong các anh chị giải đáp hộ.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Chào bạn!

Về câu hỏi của bạn mình có ý kiến như sau:

1) Viên chức nhà nước vẫn là đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 LDN 2005 nên không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

2) Không có luật nào quy định là doanh nghiệp mới thành lập chưa có hợp đồng thì bị thu hồi giấy ĐKKD nên bạn cứ yên tâm. Sau khi tiến hành xong thủ tục ĐKKD tại SKH&ĐT thì bạn được cấp giấy chứng nhận ĐKKD, mã số doanh nghiệp của bạn đồng thời là mã số thuế. Hàng tháng dù không có thu chi nhưng bạn vẫn phải nộp tờ khai với cơ quan quản lý thuế trực tiếp trên địa bàn (tờ khai trắng).

3) Nếu giám đốc là người đại diện theo pl của doanh nghiệp thì khi tiến hành xong thủ tục ĐKKD có con dấu thì bạn chỉ cần làm quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Chúc kế hoạch kinh doanh của bạn thành công nhé!

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!

Điều 20 Luật cán bộ công chức thay thế Pháp lệnh cán bộ công chức, quy định: “Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.”.

Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: “Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;”

Như vậy, theo quy định của pháp luật VN hiện nay thì Viên chức không thể làm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên do mình lập ra… nên các câu hỏi tiếp theo của bạn cũng không nên đặt ra nữa!

Thân ái!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!

Điều 20 Luật cán bộ công chức thay thế Pháp lệnh cán bộ công chức, quy định: “Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.”.

Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: “Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;”

Như vậy, theo quy định của pháp luật VN hiện nay thì Viên chức không thể làm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên do mình lập ra… nên các câu hỏi tiếp theo của bạn cũng không nên đặt ra nữa!

Thân ái!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !