Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có tên là Yotsuba dress Việt Nam; địa chỉ Khu A- Khu công nghiệp Lễ Môn- Thanh Hóa. Xin hỏi về các thủ tục cần thiết để thuê thêm đất trong khu công nghiệp và mở rộng đầu tư.

Công ty tôi chuyên gia công các sản  phẩm may mặc xuất khẩu (100%). Diện tích đất đang thuê hiện tại khoảng 6000m2, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006.

Hiện tại do nhiu cầu của khách hàng nên muốn mở rộng thêm nhà xưởng. Xin hỏi có cần làm Giải trình kinh tế kỹ thuật không, có cần điều chỉnh tăng vốn trong Giấy chứng nhận đầu tư không? và các thủ tục cần thiết khác?

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Vấn đề bạn hỏi có 2 loại thủ tục: 1 là thủ tục thuê đất, 2 là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Về thuê đất tỏng khu công nghiệp: trước hết bạn làm việc với công ty kinh doanh hạ tầng để có được hợp đồng nguyên tắc về việc thuê thêm đất. Hợp đồng này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bạn cần lập bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
– Biên bản họp, quyết định của chủ đầu tư về việc mở rộng đầu tư
– Chứng minh năng lực tài chính cho phần vốn tăng thêm để mở rộng đầu tư
– Giải trình lý do mở rộng đầu tư và kế hoạch đầu tư dự án
– báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại VN
– Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê đất
– Các tài liệu liên quan đến sơ đồ, vị trí địa điểm của khu đất
Hồ sơ này được nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp của Tỉnh.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bạn tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Được biết bạn đang hỏi về việc bổ sung dự án (Mở rộng quy mô đầu tư)đầu tư may mặc cho công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, tại khu công  nghiệp Lê Môn, Thanh Hóa. Với những kinh nghiêm mà tôi đã thực hiện, tôi giải đáp các vấn đề thắc mắc của bạn như sau.

I. Những nội dung yêu cầu tư vấn.

1.    Tư vấn về việc mở rộng quy mô dự án.

2.    Có phải thực hiện việc giải trình kinh tế kỷ thuật không.

3.    Có cần điều chỉnh vốn trong dự án đầu tư không.

II. Văn Bản pháp luật dẩn chiếu.

–    Luật đầu tư 2005 của quốc hội khóa 11 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–    Nghị định 108/2006/NĐ-Cp hướng dẫn thực hiện luật đẩu tư

III. Ý kến pháp lý.

1.     Đối với việc mở rộng quy mô dự án trong lĩnh vực may mặc theo quy định của Luật đầu tư, nhà đầu tư được phép mở rộng, theo quy định tại điều 24 luật đầu tư năm 2005.

2.   Đối với việc giải trình kinh tế kỷ thuật.

–     Đối với dự án đầu tư mở rộng về may mặc quy mô dự án dưới 300ty đồng thì không phải thực hiện việc giải trình kinh tế kỷ thuật trên.

–    Dự án đầu tư mở rộng mà quy mô dự án trên 300 tỷ đồng thì phải làm giải trình kinh tế kỷ thuật.

3.    Trong dự án đầu tư có cấn điều chỉnh vốn không.

1. Đối với vốn điều lệ công ty cái này không cần điều chỉnh.

2. Đối với vốn đầu tư phải điều chỉnh cho phu hợp với quy mô dự án.

Trên đây là ý kiến pháp lý của tôi, nếu bán có bất kỳ sự trao đổi nào liên quan đến vấn đề này chúng tôi luôn sản sàng giải đáp mọi thắc mắc của ban.

Trân trọng !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Việc thuê thêm đất và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh quy mô của dự án).

Thù tục điều chỉnh dự án đầu tư khá phức tạp và có nhiều công việc cần phải thực hiện, công ty bạn nên nhờ một văn phòng luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài để tư vấn, hỗ trợ trong việc này.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !