Hai cá nhân cùng góp  vốn thành lập Công ty TNHH 2  thành viên trở lên, trong đó thành viên A góp quyển sử dụng đất, thành viên B góp tiền mặt. Sau khi Cty được thành lập, một cá nhân C muốn mua lại 40% giá trị vốn góp của thành viên A.

Vậy, trong TH này cá nhân C có được mua lại phần vốn góp là quyền sử dụng đất hay không. Căn cứ pháp luật nào quy đinh điều này. Những lưu ý trong TH chuyển nhượng này là gì.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Bạn đang bị lẫn lộn giữa chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi A góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, ví dụ là 1000m2 giá trị 1tỷ đồng. Việc góp vốn của A chỉ được xem là đã thực hiện xong khi quyền sử dụng đất nói trên được mang tên công ty nhận góp vốn. Như vậy, khi C mua lại phần góp vốn của A thì nếu 1000m2 đất trị giá 1 tỷ đồng kia chiếm 50% trong vốn góp của công ty thì C, sau khi mua cũng chỉ có quyền trong 50% quyền sử dụng đất của thửa đất. Ngoài ra sau khi mua 50% vốn trong công ty từ A thì C còn có 50% giá trị của toàn bộ các tài sản khác mà công ty đứng tên.

Không thể có chuyện mua cổ phần rồi lại chuyển thành mua đất được. Nếu C chỉ muốn mua quyền sử dụng đất thôi thì công ty sẽ là người quyết định bán hay không, bán thế nào, bán bao nhiêu. A lúc này không có quyền quyết định nữa.

Chúc bạn thành công!

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét
1 khe hở trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng BĐS…
Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!
Khi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì còn phải tuân theo các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và pháp luật về đất đai. Trong trường hợp này C có thể được mua lại phần vốn góp là quyền sử dụng đất của A khi A chuyển nhượng một hoặc toàn bộ  phần vốn góp của mình cho C theo quy định tại điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.”

Trước tiên, A phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện và chỉ được chuyển nhượng cho C (người không phải là thành viên) nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Sau khi đáp ứng đúng các điều kiện trên thì A phải chuyển nhượng phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất của mình cho C bằng một hợp đồng chuyển nhượng. Và công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi tỷ lệ vốn góp   và Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại Điều 40 và Điều 42 nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Trân trọng!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !