Công ty em là công ty cổ phần: vốn điều lệ  2 tỷ, mới thành lập đầu năm 2011, gồm 4 thành viên góp vốn. Tới hôm nay mỗi người đã góp được 220 triệu (22.000 cổ phiếu).

Hiện nay có một thành viên – Anh A  không muốn góp vốn nữa,  số cổ phần 22000 cp đã góp  anh A sẽ chuyển nhượng lại cho 3 thành viên góp vốn còn lại của công ty  cụ thể như sau : Anh B mua 7.000cp với giá  30tr

Anh C mua 7.000cp với giá  30tr
Anh D  mua 8.000cp với giá  35 tr

-Việc chuyển nhượng phàn vốn góp này thì cần làm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp thôi hay có cần làm them thủ tục gì nữa không ạ?

– Số cổ phần còn lại của Ông A chưa góp đủ (28.000 cp) thì giải quyết như thế nào ạ?  Công ty muốn giữ nguyên vốn điều lệ là 2 tỷ. Anh B, C, D đồng ý chia nhau góp cho đủ số cp còn lại này. (28.000 cp),  cho em hỏi  việc này cần những giấy tờ thủ tục như thế nào ạ ?

Cảm ơn anh chị và mong được tư vấn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo quy định tại Điều 84 Luật doanh nghiệp, các vấn đề sẽ được giải quyết như sau:
1/ Về chuyển nhượng CP của cổ đông sáng lập:
Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Như vậy, về thủ tục phải có biên bản họp đại hội đồng CĐ về việc đồng ý cho chuyển nhượng CP và có hợp đồng chuyển nhượng CP.
2/ Về xử lý trường hợp cổ đông sáng lập ko mua hết số CP đăng ký:
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đăng ký.
Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

Thân ái !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !