Công ty em là công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 20% vốn điều lệ), Trưởng ban kiểm soát cũng là Trưởng phòng tổ chức công ty, nhiệm kỳ của ban kiểm soát là 5 năm (2008-2013). Theo quyết định của bảo hiểm xã hội vào ngày 01/11/2011 Trưởng ban kiểm soát công ty em chính thức nghỉ hưu, vậy em hỏi: khi đã nghỉ hưu thì chức danh trưởng ban kiểm soát có còn không? Nhờ anh viện dẫn văn bản pháp quy (nếu có).

Cảm ơn anh chị nhiều ạ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn !

Theo quy định tại khoản 2 điều 122 Luật doanh nghiệp thì:

Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
Như vậy, trường hợp tuy người lao động về hưu, ko còn là người lao động nhưng vẫn đảm bảo đủ các tiêu chuẩn quy định thành viên ban kiểm soát và được đại hội đồng cổ đông tín nhiệm, các thành viên ban kiểm soát nhất trí  thì cá nhân đó vẫn có thể là trưởng ban kiểm soát.
Thân !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !