Chào anh chị:

Anh chị Cho e hỏi khi xây dựng công trình công ty có thuê 01 tổ nhân công thuê ngoài (có hợp đồng lao động 3 tháng với từng người) thực hiện một hạng mục công việc theo hình thức khoán gọn, trong hợp đồng khoán gọn không có tiền ăn ca, hợp đồng lao động không có tiền ăn ca. nhưng Giám đốc công ty có ban hành Quyết định cho lao động thuê ngoài được trả tiền ăn ca.

Vậy khoản tiền ăn ca công ty có được hạch toán vào chi phí không ah? Muốn được hạch toán vào chi phí công ty phải là gì?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 24, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

theo quy định của pháp luật  thì doanh nghiệp khi chi tiền ăn trưa nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp và trong định mức về tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ LĐTB và XH đồng thời phù hợp với Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp này công ty bạn có thể lập phụ lục hợp đồng để sửa đổi bổ sung vấn đề tiền ăn giữa ca theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy bạn căn cứ vào quy định nêu trên để hạch toán khoản tiền ăn giữa ca của công ty vào chi phí hợp lý của công ty bạn.

Trân trọng!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !