Công ty tôi là một công ty quảng cáo. Chúng tôi thuê một người quản lý máy in và vật

tư. Trong quá trình mua vật tư, người ta bán bạt in với giá là 10800/m2 nhưng anh đó

làm lại phiếu xuất kho khác và đưa cho công ty với giá là 13000/m2. Biên lai thu tiền

thì chỉ có ghi số tiền mà công ty trả tiền vật tư cho công ty bán thì gần như hợp lệ vì có

con dấu đỏ của công ty bán vật tư.

Chỉ khác ở chổ là anh này mua với giá khác nhưng ghi lại phiếu xuất kho khác nộp cho

công ty mình. Cộng dồn hết lại là thiệt hơn 50 triệu đồng. Bây giờ anh ấy đã nghỉ làm

rồi chúng tôi mới biết. cho  hỏi như vậy công ty tôi có truy cứu trách nhiệm hình sự với

anh được không. Nếu nặng thì như thế nào?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 24, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn,

Với các thông tin mà bạn cung cấp thì chưa đủ để xác định hành vi của anh quản lý mà Công ty bạn thuê đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay chưa và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Thực tế thì công ty bạn đã bị thiệt hại 50 triệu đồng, nhưng phải chứng minh được anh quản lý có hành vi gian dối hoặc lợi dụng sự tín nhiệm của công ty mà chiếm đoạt số tiền nêu trên. Hành vi khách quan của anh ta trong trường hợp này chưa thể hiện rõ theo sự trình bày của bạn (tiền hàng này công ty bạn thanh toán qua anh ta hay thanh toán trực tiếp cho đối tác? có chứng cứ chứng minh anh ta nhận được một phần hay toàn bộ số tiền chênh lệch này không?…)

Nếu có được các chứng cứ này thì việc chứng minh hành vi tội phạm hay không tội phạm của anh ta mới được rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trước mắt bài học mà công ty bạn nên rút ra là cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để tránh thất thoát đáng tiếc như vậy. Đồng thời, nếu có thông tin gì mới, khác thì bạn trao đổi lại để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

Chúc bạn và Công ty Thành Đạt!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn,

Với các thông tin mà bạn cung cấp thì chưa đủ để xác định hành vi của anh quản lý mà Công ty bạn thuê đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay chưa và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Thực tế thì công ty bạn đã bị thiệt hại 50 triệu đồng, nhưng phải chứng minh được anh quản lý có hành vi gian dối hoặc lợi dụng sự tín nhiệm của công ty mà chiếm đoạt số tiền nêu trên. Hành vi khách quan của anh ta trong trường hợp này chưa thể hiện rõ theo sự trình bày của bạn (tiền hàng này công ty bạn thanh toán qua anh ta hay thanh toán trực tiếp cho đối tác? có chứng cứ chứng minh anh ta nhận được một phần hay toàn bộ số tiền chênh lệch này không?…)

Nếu có được các chứng cứ này thì việc chứng minh hành vi tội phạm hay không tội phạm của anh ta mới được rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trước mắt bài học mà công ty bạn nên rút ra là cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để tránh thất thoát đáng tiếc như vậy. Đồng thời, nếu có thông tin gì mới, khác thì bạn trao đổi lại để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

Chúc bạn và Công ty Thành Đạt!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !