Công ty tôi nhập khẩu từ năm 2009 và năm 2010 về máy móc và nguyên vật liệu từ công ty mẹ. Trên các hợp đồng đó đều có thời hạn thanh toán là 30 ngày, khi nhập khẩu chúng tôi đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế VAT nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa thanh toán cho công ty mẹ  và Hải Quan yêu cầu cung cấp cho họ các chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các lô hàng đó vậy tôi xin hỏi các vấn đề như sau:

1-  Thuế VAT chúng tôi đã xin hoàn và đã được hoàn có sai quy định không?
2- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có khả năng thanh toán vì vậy tôi sẽ làm hợp đồng vay của công ty mẹ rồi nhận tiền vay thanh toán cho các lô hàng đó để làm đúng quy trình( Vẫn làm thêm thỏa thuận điều khoản thanh toán cho phép thanh toán chậm).
3- Trường hợp khác tôi có thể làm thỏa thuận giữa công ty mẹ và công ty tôi chuyển giá trị các lô hàng đó sang thành công ty mẹ đồng ý cho cty tôi vay với lãi suất 0% có được không? TH này có cần đăng ký với ngân hàng nhà nước không?

Xin anh chị tư vấn sớm giúp tôi, tôi xin cảm ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
5 Câu trả lời

Tôi e rằng việc bạn đưa ra phương án đó sẽ khó được công ty mẹ chấp nhận vì nguyên tắc quản lý tài chính, nếu cty mẹ đồng ý thì phương án đó là tối ưu nhất nhưng bạn làm sao có giấy tờ chuyển tiền qua ngân hàng?

Bạn  cũng biết rằng hoàn thuế chỉ  được thực hiện khi bạn có đủ hồ sơ, giấy tờ hải quan yêu cầu! và trong thời hạn quy định.

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Sau khi bàn bạc thì phương án công ty mẹ và công ty con đưa ra là: chúng tôi sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng về hạn mức thanh toán: ví dụ điều khoản như sau: công ty mẹ đồng ý cho công ty con về hạn mức công nợ tối đa là 2 triệu USD ( các hợp đồng nhập khẩu) với lãi suất là 0%. Nếu số tiền công nợ vượt quá số hạn mức trên công ty con phải có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch đó ngay lập tức. Ngoài ra công ty con có thể thanh toán số tiền công nợ trong hạn mức bất cứ khi nào.
Vậy anh chị cho tôi hỏi trường hợp xử lý theo cách này có được không? Vì giờ làm hợp đồng vay cũng quá hạn thanh toán của hợp đồng và cung cấp là muộn cho hải quan.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Sau khi bàn bạc thì phương án công ty mẹ và công ty con đưa ra là: chúng tôi sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng về hạn mức thanh toán: ví dụ điều khoản như sau: công ty mẹ đồng ý cho công ty con về hạn mức công nợ tối đa là 2 triệu USD ( các hợp đồng nhập khẩu) với lãi suất là 0%. Nếu số tiền công nợ vượt quá số hạn mức trên công ty con phải có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch đó ngay lập tức. Ngoài ra công ty con có thể thanh toán số tiền công nợ trong hạn mức bất cứ khi nào.
Vậy anh chị cho tôi hỏi trường hợp xử lý theo cách này có được không? Vì giờ làm hợp đồng vay cũng quá hạn thanh toán của hợp đồng và cung cấp là muộn cho hải quan.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

1) theo quy định của Luật Thuế Giá Trị gia tăng việc khấu trừ thuế và hoàn thuế gồm:
“Điều 12……………………….

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
Theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 thì bạn phải trình các giấy tờ như  Hải quan yêu cầu thì mới có cơ sở giải quyết việc hoàn thuế.

2) Việc công ty con vay của công ty mẹ có thể thực hiện được, sau khi nhận tiền giải ngân bạn thanh toán qua ngân hàng các hợp đồng về mua bán nguyên liệu , máy móc theo đúng quy trình để thực hiện việc  hoàn thuế theo yêu cầu hồ sơ hải quan- việc vay nợ giữa 2 công ty sẽ điều chỉnh bằng một hợp đồng khác ( các điều  khoản phù hợp)

3) Nếu không có hợp đồng ủy thác nhập khẩu việc này sẽ tương đối khó vì mối quan hệ công ty mẹ- công ty con này có liên quan đến thủ tục hoàn thuế VAT nên bạn cân nhắc kỹ,tôi nghĩ rằng phương án này rất ít tính khả thi vì hàng hóa, nguyên liệu bạn nhập từ công ty mẹ.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

1) theo quy định của Luật Thuế Giá Trị gia tăng việc khấu trừ thuế và hoàn thuế gồm:
“Điều 12……………………….

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
Theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 thì bạn phải trình các giấy tờ như  Hải quan yêu cầu thì mới có cơ sở giải quyết việc hoàn thuế.

2) Việc công ty con vay của công ty mẹ có thể thực hiện được, sau khi nhận tiền giải ngân bạn thanh toán qua ngân hàng các hợp đồng về mua bán nguyên liệu , máy móc theo đúng quy trình để thực hiện việc  hoàn thuế theo yêu cầu hồ sơ hải quan- việc vay nợ giữa 2 công ty sẽ điều chỉnh bằng một hợp đồng khác ( các điều  khoản phù hợp)

3) Nếu không có hợp đồng ủy thác nhập khẩu việc này sẽ tương đối khó vì mối quan hệ công ty mẹ- công ty con này có liên quan đến thủ tục hoàn thuế VAT nên bạn cân nhắc kỹ,tôi nghĩ rằng phương án này rất ít tính khả thi vì hàng hóa, nguyên liệu bạn nhập từ công ty mẹ.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !