Tôi đang làm thanh toán 1 hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng (vốn ngân sách)
Hợp đồng giữa 2 bên đã ký
Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng
Đến lúc làm quyết toán hợp đồng tư vấn thì tôi mới thấy thiếu mất QĐ chỉ định thầu.
Chủ đầu tư đã thay đổi con dấu mới nên không thể bổ sung QĐ chỉ định thầu
Vậy trong trường hợp này để quyết toán được thì tôi phải làm thế nào???
Mong anh chị và các bạn giúp đỡ!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !