Mong anh chị giải đáp giúp với:
Thứ I. Công ty em thành lập ngày 14/06/2011.Công ty muốn ký HĐLĐ không xác định thời hạn với một số bộ phận chủ chốt trong công ty có được không hay bắc buộc phải ký HĐ có thới hạng 1 năm, rồi 2 năm mới được ký HĐ không xác định thời hạn

Thứ II. Công ty cho thử việc 3 tháng có đúng không

Thứ III. Công ty áp dựng hình thức phạt nếu nghỉ không lí do 1 ngày trừ 2 ngày lương, nghỉ 2 ngày trừ 4 ngày lương và 3 ngày thì cho thôi việc có đúng không

Thứ IV. Nếu một tháng làm không nghĩ hoặc nghỉ không đủ 4 ngày và tăng ca hơn 16 tiếng có đúng không

Cảm ơn nhiều nhiều ạ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Thứ 1: Nhà nước khuyến khích Người sử dụng lao động ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn để Ngườo lao động yên tâm làm việc. Vì vậy, cty bạn có quyền ký HĐLĐ không xác định thời hạn ngay từ đầu.

 

Thứ 2: Theo điều 7 nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động (HĐLĐ):

 

– Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật từ, nhân viên nghiệp vụ;

– Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối với những lao động khác.

 

Vì vậy, cty bạn thử việc 03 tháng là trái quy định trên.

 

Thứ 3: Về nguyên tắc, Luật Lao động chỉ quy định các hình thức kỷ luật lao động là khiển trách; kéo dài thời hạn nâng bậc lương, chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn hoặc cách chức; sa thải, hoàn toàn không có việc phạt tiền và Điều 7, Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995, quy định “cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động”.

Cty bạn không được quyền xử lý kỷ luật như trên.

 

Thứ 4:

Thời giờ làm việc được pháp luật lao động quy định như sau:

Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần và ngày nghỉ hàng tuần phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không được quá 08 giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần và phải được thể hiện trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của doanh nghiệp.

Thời giờ làm thêm được pháp luật lao động quy định như sau:

Thời giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc được quy định trong mỗi ngày đối với từng loại công việc. Trong trường hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng cộng thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm trong một ngày không vượt quá 12 giờ. Tổng số thời giờ làm thêm trong một năm không vượt quá 200 giờ, trừ trường hợp đặc biệt nhưng cũng không được quá 300 giờ trong một năm.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!
Nội dung như vậy là được rồi. Nhưng bạn xem lại nghỉ hàng năm? Vì ở đây là HĐLĐ dưới 03 tháng.
Doanh nghiệp bạn có trên 10 lao động không? Nếu không thì không phải trả BHTN.
BHXH+BHYT không phải là phụ cấp mà được tính thẳng vào lương.
Tăng ca thì ngoài phụ cấp NSDLĐ còn phải trả lương theo quy định Điều 61 BLLĐ

1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !