Tại công ty tôi có làm ca đêm. Phòng TCHC nói hệ số trả cho công nhân theo thang bậc4/7= 2.71 là đã bao gồm tiền công chênh lệch làm đêm trong đó. Vậy điều này là đúng hay sai?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Thang bậc lương và phụ cấp làm ca đêm là hai việc khác nhau, không có hệ số lương nào đã bao gồm cả phụ cấp cả.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !