Chào anh chị

Doanh nghiệp A có trích quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc trong các năm 2008,2009,2010. Số trích khoảng 300 triệu.

Năm nay, doanh nghiệp A giải thể. Theo quy định, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc chi trợ cấp cho nhân viên có thời gian làm việc từ năm 2008 trở về trước.

Năm 2009 trở đi, Công ty có đóng bảo hiểm thất nghiệp, nên Cty không dùng quỹ trợ cấp mất việc làm chi cho người lao động từ năm 2009 trở đi nữa. (Theo: “Tại khoản 6 Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội quy định: “Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức”)

Sau khi chi, thì quỹ vẫn còn số dư là 250 triệu.

 

Xin hỏi anh chị, Công ty có được phép tiếp tục chi hết số 250 triệu này cho cán bộ công nhân viên hay không, theo quy định nào?. Nếu không được  chi, thì số dư quỹ này giải quyết như thế nào?

Xin cảm ơn anh chị

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Quỷ dự phòng trợ cấp mất việc là khoản trích trứoc thuế và chỉ sử dụng đúng mục đích của quỷ, Khi doanh nghiệp giải thể, số tồn quỷ đựoc thanh toán tiếp nếu dùng để trợ cấp mất việc, số còn lại công ty p[hải nộp thuế trước khi muốn sử dụng.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !