Anh chị cho em hỏi

Công ty em sử dụng hóa đơn: từ tháng 02 sử dung số 050 – 100 , tháng 03, 04 sử dụng từ số 300 – 350. Em đã phát hiện ra là xuất hóa đơn nhảy cóc nên đã lên chi cục thuế hỏi, họ chỉ bảo là phạt từ 3 triệu vnđ đến 5 triệu vnđ và không bảo gì thêm. Vậy cho em hỏi số hóa đơn chưa sử dụng đó giờ phải làm gì? Có cách nào sửa báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn được không mà không bị phạt?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo quy định của nghị định 51/2010/NĐ-CP : Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Tuy nhiên theo hứong dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Do đó nếu bạn có nhiều đơn vị trực thuộc bạn thực hiện theo hứong dẫn trên thì không bị phạt, còn nếu bạn chỉ có một đơn vị bán hàng thì phải chịu phạt, hoặc bạn gặp khách hàng để thu hồi lại các hóa đơn xuất sai, lập lại hóa đơn đúng, chứ không thể bằng báo cáo mà không bị phạt được.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !