chào anh chị

Em đã tham khảo chủ đề mất hoá đơn mà Luật sư trả lời câu hỏi của các Cư Dân Luật.

Bên Em (Bên Bán) làm mất hoá đơn liên 2 giao cho Bên mua trong quá trình gửi chứng từ. Bên Em chưa kê khai hoá đơn mất và làm thông báo mất hoá đơn cho Chi Cục Thuế.

Sau đó Chi Cục Thuế hướng dẫn Bên Em kê khai hoá đơn đã mất, gửi Bản Sao Y liên 01 cho Bên Mua để kê khai thuế, Chi phí và không được Xuất hoá đơn mới thay thế hoá đơn đã mất.

Tuy nhiên, hiện nay phía Chi Cục Thuế của Bên Mua không chấp nhận sử dụng Bản Sao Y liên 01 để kê khai mà sẽ gạt hoá đơn đó ra khi quyết toán thuế, Chi Cục Thuế bên mua chỉ chấp nhận Hoá Đơn xuất mới thay thế cho hoá đơn đã mất.

Hiện nay Em đang rất băn khoăn không biết phải làm thế nào cho đúng, vậy mong nhận được sự tư vấn của anh chị!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo hứong dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Bạn thực hiện theo hướng dẫn trên nới đúng quy định hiện hành.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !