Xin hỏi anh chị công ty chúng tôi có mua một số hàmg hóa của một công ty vào tháng 09/2008 nhưng tới cuối tháng 09/2008 đơn vị đó bỏ trốn. Vậy hóa đơn đó công ty tôi có được coi là chi phí hợp lệ không trong khi chúng tôi có đầy đủ hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi, nhập kho…

Cam on!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn.

Theo điểm e, g khoản 4.4 mục II phần A Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng trong các trường hợp dưới đây được coi là không hợp pháp:

– … Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp.

– Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà tại thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hoá đơn bất hợp pháp …

Như vậy, chỉ khi nào có kết luận của Cơ quan thuế, Cơ quan Công an và của các cơ quan chức năng thì các hoá đơn đó mới coi là không hợp pháp.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !