Chào anh chị

Theo quy định tại Phần D, mục II, điều 1, khoản 1.1, điểm 1.2.7 quy định “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp hội, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban quản lý,…; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụ văn hoá; thể dục thể thao; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý,… có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

– Khấu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân đã có mã số thuế.

– Khấu trừ 20% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân không có mã số thuế.”

Vậy trường hợp tôi thuê LĐ thời vụ làm việc, lương ngày 200.000 đồng/ngày, thời gian làm việc có thể là hàng tuần, tháng (nếu người lao động không vi phạm và công việc vẫn còn), nhưng trả tiền theo ngày 200.000 đồng/ngày/lần, thì có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của họ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo hướng dẫn trên thì bạn không phải khấu trừ thuế, nhưng sổ sách bạn phải thể hiện chi trả hằng ngày.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !