Cty em là cty TNHH, có 3 TV góp vốn tổng cộng 300 triệu (100 triệu/ 1 thành viên). Bà LTH là giám đốc, đồng thời là người tham gia trong hoạt động công ty, được hưởng lương do 3 người thống nhất đồng ý, và nay được đóng BHXH.
Em làm hồ sơ để nộp BHXH cho các thành viên trong công ty (bao gồm cả GĐ), sau khi hoàn tất hồ sơ, bên BHXH gọi em bổ sung Biên bản họp hội đồng thành viên để thống nhất MỨC LƯƠNG của GĐ theo như trong hồ sơ đăng ký. Mong luật sư chỉ giúp em làm Biên bản đó như thế nào để hợp lệ, có mẫu nào không ạ?

Em cần gấp để bổ sung cho BHXH !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 26, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bạn hỏi không có quy định mẫu

Tuy nhiên bạn có thể dựa trên các biên bản khác để soạn

Về mặt hình thức và nội của biên bản cần đảm bảo các nội dung sau:

Biên bản họp về việc gi, tổ chức ngày tháng năm nào, địa điểm  ở đâu, thành phần tham gia họp, nội dung thảo luận  và thống nhất về vấn đề gi.

Cuối cùng là tất cả gồm: chủ tọa, thư ký, và các thành viên tham gia họp ký tên và đóng dấu.

Để cho chắc ăn không phải bổ sung hồ sơ nhiều lần bạn cần đánh một quyết định của Hội đồng thành viên về việc chế độ lương cho Giám đốc trên cơ sở nội dung của biên bản doa Chủ tịch hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên ký.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào em !

Vấn đề này ko có mẫu hướng dẫn đâu. Em CỨ THỰC HIỆN BIỆN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BÌNH THƯỜNG, TRONG ĐÓ CẦN GHI RÕ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT MỨC LƯƠNG CỦA VỊ GIÁM ĐỐC RA SAO ĐỂ PHÙ HỢP VỚI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHẾ ĐỘ EM NHÉ

Thân mến !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !