Công ty tôi lam thủ tục chuyển quận. Khi làm hồ sơ chuyển quận cơ quan thuế cũ có yêu cầu công ty chúng tôi làm biên bản thanh quyết  toán hóa đơn. Bộ hồ sơ nộp ngày 17/4/2012. Nhưng đến ngày 28/5 /2012 cơ quan thuế cũ mới làm mẫu số 09, 10 và chốt số hóa đơn công ty tôi nộp ngày 17/4/2012. Trong thời gian từ 17/4 dến ngày 28/5 công ty tôi có xuất 1 số hóa đơn ( hiện giờ không hủy được ). Hơn nữa khi làm thủ tục chuyển quận tôi co hoi cán bộ thuế về việc chúng tôi có nhu cầu xuất hóa đơn thì được trả lời là vẫn xuất bình thường vì chưa chốt được cac khoản thuế. Khi nộp tờ khai thuế tháng 5 cho cơ quan thuế mới, họ yêu cầu phải có dăng ký kinh doanh thì mới  nhận tờ khai thuế và muốn sử dụng số hóa đơn còn lại thì chúng tôi phải phát hành lại hóa đơn. Xin hỏi luật sư:

1. Cơ quan thuế mới trả lời vậy có đúng không?

2. Số hóa đơn chúng tôi sử dụng trong thời gian làm thủ tuc chuyển quận do cơ quan thuế nào quản lý và có hợp pháp không?

3. Tôi phải làm gì để công ty tôi không bị chậm nộp tờ khai và hoàn tất các thủ tục pháp lý theo dung quy dịnh của pháp luật?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 26, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng cung cấp thông tin ngày cấp đổi giấy phép kinh doanh! Tôi sẽ tư vấn đầy đủ

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !