Chào anh chị

Anh chij cho e hỏi, trong một văn bản mà số tiền bằng số và bằng chữ không khớp nhau, theo quy định ta chọn số nào là đúng. ví dụ số tiền bằng số ghi: 100.000.0000đ, bằng chữ: một trăm triệu đồng

cảm ơn anh chị

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 27, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Liên quan đến vấn đề bạn hỏi tôi có quan điểm cá nhân của mình như sau:

Thứ nhất khi có sự không trùng khớp giữa phần số và phần chữ thì cần căn cứ vào các văn bản khác liên quan về vấn đề này để lựa chọn và xác định

Thứ hai trong trường hợp không có các tài liệu liên quan khác để chứng minh thì cần ưu tiên áp dụng theo phần chữ vì mục đích phải viếc bằng chữ đối với những giao dịch quan trong là để tranh trường hợp người ta có thể thêm bớt con số làm thay đổi về bản chất giao dịch. Vì vậy, theo tôi nếu phần chữ viết nếu không có dấu hiệu gì về tẩy xóa chỉnh sửa thì sẽ được ưu tiên áp dụng

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !