Công ty mẹ có 1 dự án đầu tư. Trong quá trình đầu tư, Công ty mẹ thành lập 1 công ty con để tiếp tục đầu tư và quản lý dự án đó. Toàn bộ khoản chi phí mà Công ty mẹ đã bỏ ra sẽ chuyển thành vốn góp vào Công ty con. Như vậy , khoản chi phí đầu tư này Công ty mẹ có cần phải xuất hóa đơn GTGT không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 27, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào Bạn,

Theo Quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC thì chuyển nhượng vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác không là đối tương chịu thuế Giá trị Gia tăng. Mời bạn xem trích dẫn sau đây:

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

8. Dịch vụ tài chính:

c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thân ái

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !