Công ty của em là một công ty cổ phần ( hoạt động từ tháng 01/2010 theo mô hình Công ty thành viên – nhóm công ty) không có vốn nhà nước
GIám đốc Công ty là thành viên HĐQT có 5% vốn góp và là đại diện pháp luật.
Chủ tịch HĐQT là người của Công ty mẹ (40% vốn góp)
Vừa rồi Giám đốc công ty thành lập 1 công ty khác hoạt động cùng ngành nghề. và làm chủ tịch HĐQT của cty đó (có thuê GĐ là người cũ cty em).
Do đó GĐốc công ty em muốn xin thôi việc hoặc chuyển công tác.( đã có đơn báo trước 45 ngày)
Xin LS Hùng cho biết các thủ tục để cho GĐốc cty em thôi việc.
Nếu chấm dứt HĐ thì cần làm những thủ tục gì:
– thủ tục thay đổi đại diện PL
– Chấm dứt HĐ đối với GĐốc có phải trả trợ cấp thôi việc hay không ( GĐốc có 9 năm tham gia BHXH trước là CBộ của Cty mẹ)
– Thủ tục về đảng ( giám đốc sinh hoạt đảng bộ tại Cty mẹ)
– HĐQT có bb bầu giám đốc và chủ tịch có HĐLĐ thuê giám đốc điều hành.
– đăng ký lại các mẫu chữ ký.
– có phải tổ chức họp cổ đông? hay chỉ họp hội đồng QT ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị công ty cổ phần có quyền : “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.”

Do đó bạn chỉ cần có biên bản họp của HĐQT giải quyết các vấn đề chấm dứt hợp đồng với GĐ củ, ký hợp đồng và bổ nhiệm GĐ mới,  đến sở kế hoạch và đầu tư làm thủ tục thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !