Tôi đang công tác ở một công ty cổ phần, được cổ phần hóa từ doanh nghệp Nhà nước, trong đó số vốn Nhà nước sở hữu chiếm 30%. Hiện nay Công ty chúng tôi muốn mở rộng sản xuất kinh doanh từ mọi nguồn vốn hợp pháp có thể. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 thì việc phát hành cổ phiếu chỉ được lấy từ các nguồn:

Quỹ đầu tư phát triển;
Quỹ thặng dư vốn (phần vốn công ty cổ phần được hưởng theo chế độ);
Lợi nhuận tích luỹ;
và Quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân hàng (nếu có).

Theo thông tư này tôi hiểu rằng: việc tăng vốn điều lệ phải dựa trên giá trị tài sản của Công ty (như là tiền mặt, cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ, phương tiện…), tuy nhiên, tổng giá trị từ các nguồn theo quy định trên thì không đủ để mở rộng sản xuất kinh doanh theo mong muốn. Vậy chúng tôi phải làm thế nào? Giả sử hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 1 tỷ cộng thêm các quỹ trên là 1,3 tỷ, nếu có người muốn góp vào thêm vào 2 tỷ để mở rộng sản xuất kinh doanh thì có trái pháp luật không nếu đại hội cổ đông cho phép?

Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng tới anh/chị!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn !
Công ty bạn hoàn toàn có thể tăng vốn bằng hình thức huy động vốn góp từ các cổ đông trong công ty hoặc huy động cổ đông mới góp vốn. Việc bạn viện dẫn thông tư nói trên là không chính xác !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !