Công ty mình hiện tại có một vấn để đặt ra:

Cơ cấu lại HĐQT, BKS, BĐH. nhưng chủ tịch HĐQT và TGĐ có cổ phần bằng nhau? vậy ai là người có quyền hơn trong công ty?

CT.HĐQT muốn thâu tóm quyền lực lại từ TGĐ thì phải làm sao? hiện tại BKS hoạt động k có hiệu quả. bộ máy nhân sự cty cồng kềnh. hiện tại: có sự không minh bạch về quyền hạn của TGĐ và CT.HĐQT, vai trò chức năng và nhiệm vụ của hai vị trí này k rõ ràng? chồng chéo.

Giờ làm sao để giair quyết vấn đề hiện tại? vì hiện tại công ty chưa có các quy chế quản trị công ty (QC hoạt động HĐQT, BĐH, BKS….). điều lệ trước kia của công ty k phù hợp cần phải điều chỉnh lại ( trước kia điều lệ áp dụng cho trường hợp CT>HĐQT kiêm TGĐ, nay mô hình được tách ra, nhưng TGĐ lại có cổ phần bằng với CT.HĐQT)i vậy nên nếu cơ cấu lại HĐQT và BĐH thì nên theo cơ cấu nào, nguyên tắc nào là hợp lý nhất. ( hiện tại HĐQT trị có 3 người: 1 CT.HĐQT 1 TV HĐQT, 1 Phó CT.HĐQT; BĐH có 3 người: 1 TGĐ, 2 phó TGĐ, nhưng mọi hoạt động và cv đều do TGĐ làm hết, hai phó TGĐ hầu như k có việc làm).

Thứ 1 cơ cấu lại hđqt, bđh, bks.
Thứ 2 là dự thảo các các quy chế và điều chỉnh điều lệ cty phù hợp với hiện tại !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,

Câu hỏi của bạn không đơn giản với vài dòng tư vấn là có thể đưa ra giải pháp cụ thể được. Và tôi cũng không có đủ thông tin để có thể tư vấn chính xác được.

Để cơ cấu lại HĐQT, BĐH và BKS cũng như dự thảo các quy chế và điều lệ của công ty là một việc lớn, cũng không phải là việc có thể đưa ra thảo luận công khai được.

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !