Em đang làm kế toán cho Cty nhà nước ,vậy em có được phép làm kế toán cho tư nhân không , có được ký HĐLĐ không ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Theo luật lao động : người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Như vậy bạn có quyền ký HĐLĐ với bất cứ tổ chức cá nhân nào nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết !

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Theo luật lao động : người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Như vậy bạn có quyền ký HĐLĐ với bất cứ tổ chức cá nhân nào nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết !

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !