Chào anh chị

Mong anh chị tư vấn giúp tôi trường hợp mua bán sau: Doanh nghiệp chúng tôi có mua và bán một số chủng loại cờ cụ thể như sau: Cờ tổ quốc, cờ đuôi cá in sao vàng 5 cánh, cờ dây vượt đường (hình tam giác, hình chữ nhật) dùng để trang trí đô thị.

Hoá đơn đầu vào của các loại cờ trên hoá đơn trực tiếp (không có giá trị VAT) vậy khi bán ra (mẫu hoá đơn bán ra có dòng để ghi giá trị thuế VAT) thì hoá đơn bán ra có phải suất thêm giá trị VAT đầu ra không? nếu có thì cụ thể cho từng loại cờ là bao nhiêu?

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ theo tiết 3.28 điểm 3 mục II thông tư số 32/2007/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thì các lọai cờ nêu trên có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, Doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ đầu vào có hóa đơn bán hàng, đầu ra sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì khi xuất hóa đơn bán hàng dòng thuế giá trị gia tăng phải thể hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng đó. Trong trường hợp này, dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu ra (vì đầu vào sử dụng hóa đơn bán hàng) mà làm thủ tục kê khai nộp thuế giá trị gia tăng hàng tháng chậm nhất vào ngày 20 của tháng phát sinh nghĩa vụ kê khai.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !