Chào anh chị

Xin hỏi anh chị.sinh viên thực tập trong quá trình tuần tra kiểm soát có được dừng phương tiện giao thông không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn

Sinh viên thực tập thì không được phép dừng phương tiện giao thông.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn

Sinh viên thực tập thì không được phép dừng phương tiện giao thông.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !