Nhờ anh chị cho em hỏi có phải ký HĐLĐ với Trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần không ah? Nếu có thì ai ký?
Em xin chân thành cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn, nội dung bạn hỏi tôi trả lời như sau: Trưởng ban kiểm soát giúp Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Chủ tịch HĐQT đối với Công ty cổ phần kiểm soát các vấn đề tài chính, các vấn đề nội bộ Công ty. Đối với chức danh trưởng ban kiểm soát Công ty bạn vẫn phải ký hợp đồng lao động. Người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chào bạn

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !