Tôi thành lập công ty cổ phần với 3 thành viên:
A: giữ 98% cổ phần
B: giữ 1.5% cổ phần
C: giữ 0.5% cổ phần
Công ty chúng tôi muốn để B làm GĐ công ty. Nhưng theo như điều 15 nghị định102/2010/NĐ-CP thì “GĐ phải là cổ đông sở hữu ít nhất 5% cổ phần của cty, hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm này thì áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ công ty quy định”

Vì sở hữu ít hơn 5% nên khi nộp hồ sơ lên sở thì sở đã gửi thông báo phải sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tôi muốn hỏi quý anh chị là làm sao để B có thể làm GĐ của công ty? và phải thay đổi bổ sung những giấy tờ nào?

Kính mong quý anh chị giải thích giúp !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Bạn phải bổ sung thay đổi vốn để B có 5% vốn điều lệ.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !