Chào anh chị

Xin được tư vấn, giải đáp của anh chị về vấn đề như sau:

Công ty tôi là DN SX – KD – TM có cùng một lúc mở tài khoản giao dịch tại một số ngân hàng khác nhau và ở các thời điểm khác nhau (cụ thể là 04 TK tại 04 ngân hàng khác nhau). trong đó có 01 số tài khoản ở 01 ngân hàng là có đăng ký với cơ quan thuế vào đầu năm (tháng 1/2010).

Lý do mở thêm các tài khoản khác tại các ngân hàng khác nhau là do việc phát triển hoạt động của Công ty và để thuận lợi cho việc thanh toán cho đối tác trong KD của mình. Khi Công ty mở thêm những tài khoản ở tại các ngân hàng này trong các thời điểm khác nhau đều không đăng ký những số tài khoản này với cơ quan thuế.

Nhưng đứng tên sử dụng các số tài khoản tại các ngân hàng này đều là tên của Công ty và người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép Đăng ký KD là người Chủ tài khoản giao dịch.

Vừa qua, khi quyết toán thuế tại Công ty chúng tôi thì cơ quan thuế loại tất cả những chứng từ thanh toán qua ngân hàng nói chung có giá trị trên 20 triệu đồng của Công ty chúng tôi với các đối tác tại các số tài khoản mở thêm tại các ngân hàng mà Công ty chưa đăng ký số tài khoản này với cơ quan thuế và toàn bộ số thuế GTGT trong các Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng đó của Công ty đều không được cơ quan thuế chấp nhận cho khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tuy rằng toàn bộ số hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đó đều có chứng từ thanh toán qua các ngân hàng tại các số tài khoản mà Công ty chúng tôi mở giao dịch đều khớp nhau.

Tất cả các chứng từ thanh toán qua các số tài khoản tại các ngân hàng này đều thể hiện rõ là Chuyển tiền thanh toán từ số tài khoản của Công ty chúng tôi sử dụng giao dịch cho số tài khoản tại ngân hàng phía đối tác yêu cầu chuyển tới.(Số tài khoản của đối tác cũng do Pháp nhân của chính phía đối tác đứng tên giao dịch, sử dụng)

Vậy xin được hỏi:

1. Cơ quan thuế xử lý như vấy có đúng không. Họ áp dụng theo các Văn bản quy định nào về vấn đề này.

2. Tại sao tất cả các số tài khoản mà DN sử dụng, đều đứng tên pháp nhân là DN đều phải đăng ký với cơ quan thuế – Văn bản nào của Nhà nước quy định về việc này.

3. Văn bản nào quy định Một DN chỉ được sử dụng Một tài khoản ngân hàng để giao dịch trong việc thanh toán với đối tác trong hoạt động.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 28, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn

Xin trả lời tóm tắt như sau:

1. Công ty bạn có quyền yêu cầu cơ quan thuế cung cấp cơ sở pháp lý về việc xử phạt hoặc xuất toán các bút toán của kế toán bên bạn. Nếu cơ quan thuế  xuất trình được thì bạn cần xem có đúng nội dung như cơ quan thuế đã áp dụng với bạn hay không? Nếu không xuất trình hoặc bạn thấy không thoả mãn thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính.

2. Khi đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế có yêu cầu bạn cung cấp tài khoản ngân hàng. Điều này theo chúng tôi không có nghĩa là không đăng ký thì không được khấu trừ thuế cho những khoản thanh toán qua ngân hàng.

3. Theo chúng tôi thì không có văn bản nào quy định 1 DN chỉ được mở 1TK tại ngân hàng.

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn cácdịch vụ để đề nghị cơ quan thuế giải quyết việc quyết toán thuế tại công ty bạn theo đúng quy định pháp luật. Mời bạn đến văn phòng chúng tôi.

Thân ái

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn

Xin trả lời tóm tắt như sau:

1. Công ty bạn có quyền yêu cầu cơ quan thuế cung cấp cơ sở pháp lý về việc xử phạt hoặc xuất toán các bút toán của kế toán bên bạn. Nếu cơ quan thuế  xuất trình được thì bạn cần xem có đúng nội dung như cơ quan thuế đã áp dụng với bạn hay không? Nếu không xuất trình hoặc bạn thấy không thoả mãn thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính.

2. Khi đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế có yêu cầu bạn cung cấp tài khoản ngân hàng. Điều này theo chúng tôi không có nghĩa là không đăng ký thì không được khấu trừ thuế cho những khoản thanh toán qua ngân hàng.

3. Theo chúng tôi thì không có văn bản nào quy định 1 DN chỉ được mở 1TK tại ngân hàng.

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn cácdịch vụ để đề nghị cơ quan thuế giải quyết việc quyết toán thuế tại công ty bạn theo đúng quy định pháp luật. Mời bạn đến văn phòng chúng tôi.

Thân ái

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !