Tôi hiện là chủ tịch HĐQT một cty cổ phần ở Hà nội (cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước). Hiện nay nội bộ công ty rất phức tạp do những Quyết định trái thẩm quyền ,vi phạm luật lao động của Giám đốc điều hành (đồng thời là người đại diện trước pháp luật).

1- Giám đốc ra quyết định giải tán một số phòng ban trong công ty mà không thông qua HĐQT.

2- Ra quyết định cho một số người lao động nghĩ hưu khi chưa đủ điều kiện nghĩ hưu và họ mới có đơn xin giám định sức khỏe, chưa đi giám định và chưa có kq giám định.

Vậy tôi có quyển hủy các qđ đó không ? hay người lao động phải kiện Giám đốc ra Tòa lao động.

3- Việc Giám đốc điều hành giữ con dấu, tay ký tay đóng dấu ban hành 1 số văn bản như trên thì HĐQT có quyền thu lại còn dấu hay không? mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng GĐ không chấp hành.

4- Nếu HĐQT miễn nhiệm chức danh giám đốc điều hành ,thay đổi người đại diện trước pháp luật mà ông ta không bàn giao con dấu , giấy phép kinh doanh, đăng ký mẫu dấu ,mã số thuế…..và các giấy tờ khác cho HĐQT thì có cách nào giải quyết nhanh gọn hay không ? hay lại phải kiện ông ta ra tòa kinh tế.

Doanh nghiệp của chúng tôi đã nhiều lần phải ra Tòa (tranh chấp thành viên trong cty.kiện hành chính..hình sự…) bản thân tôi là phụ nữ hiện rất mệt mỏi .cty không triển khai được các phương án kinh doanh….

Xin giúp tôi với !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Theo trình bày của bạn, ông B không nộp giấy ủy quyền dự họp trước 24 giờ theo điều lệ công ty, như vậy: ông B không có quyền dự họp,ông A đi họp không có gì sai vì giấy ủy quyền không còn giá trị. Dù ông B đến họp, vì ông không có quyền dự họp, nên ông không thể tranh chấp quyền dự họp được.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông A ủy quyền cho ông B đi dự họp. Trước giờ khai mạc ông A biết ông B không đi họp (ông B không nộp giấy ủy quyền cho ban tổ chức trước 24 giờ) nên ông A đến dự họp.

Tại điều lệ của Công ty cổ phần đó quy định Giấy ủy quyền dự họp phải nộp cho ban tổ chức 24 giờ. Vậy việc ông A đi dự họp như vậy có đúng luật không? Nếu ông B biết ông A đi họp nên cũng đến họp và xảy ra tranh chấp quyền dự họp thì phải giải quyết ra sao?

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

1- Theo điều 116 luật doanh nghiệp : Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Như vậy chủ tịch  Hội đồng quản trị không có quyền hủy bỏ Quyết định của Giám Đốc. Thẩm quyền này thuộc Hội đồng quản trị.

2- Theo qui định của nghị định58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu : Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình.

Con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan, tổ chức và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan.

Như vậy Hội đồng quản trị không có quyền thu hồi và quản lý con dấu , Hội đồng quản trị  phải miễn nhiệm Giám Đốc, bổ nhiệm Giám Đôc mới và yêu cầu bàn giao con dấu.

Nếu giám đốc bị bãi nhiệm khong chịu bàn giao con dấu là  có hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó bạn có thể yêu cầu cơ quan công an giải quyết chứ không phải nhờ tòa án.
Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !