Người đang làm trong Cty nhà nước có được quyền góp vốn và đứng tên CT HDQT cty CP không? Nếu họ dùng người nhà đứng tên thì bản thân họ có được phép ký tên trong các phiếu huy động vốn không?

Người không có tên trong danh sách cổ đông, chỉ là người nhà của CT HDQT thì có quyền điều hành doanh nghiệp, ký và ra các quyết định… dưới tên mình không?

Người mang danh CT HDQT có quyền đơn phương đưa ra yêu cầu “đuổi” cổ đông sáng lập bằng cách tự trả lại góp vốn không? Nếu cổ đông sáng lập trên không đồng ý rút vốn thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu CT HDQT vẫn muốn thế? C63 đông sáng lập với số vốn hơn 10% cty có quyền kiện quyết định đó không?

Cổ đông sáng lập, trong khi chưa chuyển nhượng cổ phần nhưng có ý định rút vốn thì có quyền hay có được tham gia biểu quyết và đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động công ty không?

Người không có tên trong danh sách công ty, hiện đang làm CB nhà nước thì có được sử dụng vốn/tài chính của Cty CP cho các việc chi dùng cá nhân hoặc đi công tác trên danh nghĩa người của Cty CP không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Khoản 2 điều 13 luật doanh nghiệp qui định :”Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.”

Do đó cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước,( trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác), không được góp vốn, quản lý công ty cổ phần.
Người nhà của CTHDQT công ty ký tên thay và điều hành công ty là trái pháp luật.

Nói chung những điều bạn hỏi là trái pháp luật, bạn có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình.

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !