Công ty em là công ty cổ phần: TGĐ có cổ phần bằng với chủ tịch HĐQT, nhưng không nằm trong thành viên HĐQT; Hiện nay có sự tranh quyền giữa TGĐ và CT.HĐQT (do vị trí vai trò của CT. và TGĐ nhiều lúc chưa rõ ràng và chồng chéo (trước kia là mô hình: CT.HĐQT kiêm TGĐ, nhưng nay có TGĐ riêng nhưng lại chưa có một điều lệ phù hợp với mô hình hiện tại, nên trong quá trình học động có sự chồng chéo, không rạch ròi). nên làm gì để hoạt động cong ty ổn đinh. vì hiện nay việc xung đột đã trở nên gay gắt. qua BC tài chính của TGĐ trước HĐQT về tình hình hđsx kinh doanh của Công ty, các số liệu trong báo cáo, k thuyết phục, và k tách bạch rõ ràng giữa vốn giành cho đầu tư và vốn dành cho hđsxkd theo như yêu cầu cua HĐQT cũng như CT.HĐQT; vậy nên HĐQT quyết thư tư vấn, kiểm toán nội bộ, làm cuộc thanh tra toàn diện Công ty.
Như vậy:
– xin hỏi HĐQT làm vậy có đúng k?
– việc thuê đội tư vấn ai ký hợp đồng?(hiện tại HĐQT ủy quyền cho CT.HĐQT ký hợp đồng vậy có đúng với luật doanh nghiệp k? theo em biết HĐQT k được ký các hợp đồng kinh tế, mà ủy quyền cho TGĐ?) trong trường hợp này ai là người ký hợp đồng thuê tư vấn, kiểm toán nội bô Công ty?
– chi phí cho việc thanh tra toàn diện Công ty thì chi từ nguồn nào?
– nếu cơ cấu lại HĐQT, TGĐ có được nằm trong thanh viên HĐQT hay k? vẫn kiêm chức TGĐ?
– Hiện nay, Công ty rất rối rắm, về tài chính công ty thì khủng hoảng, số nợ lớn hơn số tài sản công ty có, quyết định tăng vốn điều lệ nhưng các cổ đông hiện hữu không còn khả năng góp vốn; cỏ đông ngoài thì tìm kiếm k có người tham gia vào. vậy khả năng tồn tại công ty có được lâu dài k ạ?
– khi kiểm toán phân rõ rạch ròi vốn dành cho đt và SXKD riêng biệt thì những khoản nợ + lãi( của các khoản nợ) nào thì thuộc của cổ đông, HĐQTntrả, nọ nào của TGĐ chịu?
=> là thư lý HĐQT công ty, hiệ tại tôi nên làm gì cho đúng? với số nợ lớn hơn số tài sản công ty với mức lãi suất hiện nay, công ty cầm cố được thời gian bao lâu?
– công ty hđ đã 3 năm mà vẫn chưa có các quy tắc quản trị công ty ( qt hđ của hđqt, bđh, bks….), thông qua cuộc thanh tra toàn diện này hđqt muốn làm rõ vấn đề tài chính, thanh tra trách nhiệm với các thành viên…… căn cứ kết quả cuộc thanh tra để cơ cấu lại hđqt, bđh, bks…?
=> với trường hợp tổng thể hiện nay của công ty vai trò là tư ký hđqt tôi nên làm gì (trước giờ cty k công nhận những quyền hạn mà thư ký hđqt có như các cty khác….., bản thân ct hđqt cũng k nắm được quyền…., mọi chuyện và quyền hành hầu như lọt vào tgđ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo luật doanh nghiệp :

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Do đó HĐQT của công ty bạn làm là nhân danh công ty là thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Việc công ty bạn có tồn tại được hay không, không ai có thể trả lời cho bạn ngoài những cổ đông đang quản lý công ty, không thể đánh giá việc kinh doanh qua lời kể !

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !