Hiện tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty cảnh quan, tôi và 2 đồng chí nữa cùng là cổ đông sáng lập công ty chuyển từ công ty TNHH sang cty cổ phần.
Nay 2 thành viên này xin tách ra và bán lại cp cho tôi và những người khác, nhưng lại yêu cầu tôi thanh toán cả phần thâm niên mà họ đã cống hiến 3 năm qua. 2 năm trước đây công ty TNHH do 2 thành viên này sáng lập và hoạt động lỗ, sau khi tôi vào chuyển đổi thành cty Cp thì kinh doanh có lời. Xin hỏi luật sư tôi phải giải quyết vấn đề này như thế nào? và làm biên bản thông báo với các khách hàng mà trước đây họ làm việc như thế nào?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Yêu cầu phải thanh toán thâm niên của cổ đông khi bán cổ phần là yêu cầu không có trong luật, bạn không phải giải quyết phần này !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !