Chào anh chị

anh chị cho tôi hỏi:

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi có giấy phép tại Việt Nam có Ủy quyền cho một cá nhân đứng ra thực hiện tất cả các giao dịch và được chuyển tiền từ nước ngoài vào để thanh toán cho tất cả các giao dịch trước khi thành lập. Cho hỏi

– Số tiền đó có được trừ vào tài khoản vốn của vốn đầu tư hay không?

– Khách hàng xuất hóa đơn cho công ty và cá nhân đó đã đứng ra thanh toán trước thì khoản thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không?

– Công ty nước ngoài có thanh toán trực tiếp cho một nhà cung cấp tại Việt Nam và nhà cung cấp đó có xuất hóa đơn cho công ty trong nước => khoản tiền đó có được trừ vào vốn đầu tư hay không và thuế GTGT đó có được khấu trừ hay không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 14.“Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo quy định nêu trên, sau khi doanh nghiệp được thành lập, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận quyền và nghĩa vụ từ các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

Như vậy, các chi phí từ việc xin cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp (chi phí tư vấn luật, chi phí thuê địa điểm, ….) đã được chuyển khoản thanh toán bởi chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức nước ngoài đều sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp được thành lập và được bao gồm trong tổng vốn đầu tư. Hạch toán chi phí và khấu trừ thuế GTGT sẽ áp dụng theo quy định về thuế và kế toán của doanh nghiệp.

Thân chào.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !