Công ty (2 thành viên trở lên) tôi thành lập năm 2006, giải thể 2010.

Tôi có một số việc nhờ các anh chị tư vấn như sau:

1. Tôi đứng tên trên GPKD là Giám đốc, trước kia tôi không có làm HĐLĐ cho tôi (GĐ Cty) để tính lương nhưng tôi có làm bảng lương hàng tháng đăng ký với Sở Lao Động và đã được xác nhận. Như vậy lương của GĐ có được tính vào chi phí lương của Cty không? Nếu không thì có cách nào xin để được tính chi phí (hoặc được ấn định theo qui định của Luật lao động) không?

2. Có 1 năm bị mất bảng lương (ký nhận lương của từng nhân viên) chỉ còn lại danh sách đăng ký lương với Sở Lao động. Như vậy tất cả khoảng tiền lương của năm đó có được tính vào chi phí lương của Cty không? Nếu không thì có cách nào xin để được tính chi phí (hoặc được ấn định theo qui định của Luật lao động) không?

Mong quí anh chị tư vấn giúp!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,

1. Theo Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và thông tin bạn nêu thì lương của bạn được tinh vào chi phí hợp lý của Cty.

2. Ngoài bảng lương ra, còn sổ sách kế toán và phiếu chi tiền lương, v.v., nên theo tôi là các khoản lương trong năm đó đều được tính vào chi phí. Khi mất tài liệu, sổ sách giấy tờ nói chung, Cty cần lập biên bản về việc đó và có thể tạo lập lại những tài liệu giấy tờ đã mất để sau này có cơ sở giải trình với các cơ quan hữu quan.

Trân trọng.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !