Xin chào anh chị,

Tôi hiện đang làm việc tại công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập từ ngày 28/06/2013 tại Hà Nội.

Tôi xin hỏi về việc làm báo cáo vốn đầu tư thì phải làm theo quý? hay theo tháng? hay theo phát sinh nguồn vốn vào?

Xin cảm ơn

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,

Hiện nay, theo thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 Quy định về hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, quy định rằng các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện báo cáo định kỳ và gửi về Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đăng ký kinh doanh.

Trong đó, bao gồm các báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Báo cáo định kỳ hàng quý về Vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo); Báo cáo định kỳ hàng năm về việc thực hiện góp vốn điều lệ; Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để xem nội dung chi tiết và áp dụng đúng cho doanh nghiệp của mình, anh vui lòng kiểm tra nội dung tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT

Trân trọng,

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !