Hồ sơ mời thầu yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu như sau:

– Tổng số lao động có từ 10 người trở lên, trong đó có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên và 05 cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên hoặc kỹ thuật viên được đào tạo thuộc ngành tin học hoặc công nghệ thông tin (nhà thầu nộp kèm theo các văn bằng có công chứng). Hợp đồng lao động có chứng thực theo qui định của pháp luật  và đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 06 năm 2011 (danh sách có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội và giấy nộp tiền của doanh nghiệp)

Nhà thầu nộp trong hồ sơ dự thầu như sau :

– 11 hợp đồng lao động trong đó có 02 hợp đông lao động của hai 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin là viên chức nhà nước (đã được cơn quan nhà nước nơi công tác mua bảo hiểm xã hội theo luật định) do đó danh sách xác nhận của bảo hiểm xã hội và giấy nộp tiền của danh nghiệm không có tên của hai các bộ nêu trên

Vậy hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không ?

Phụ chú : hợp đồng lao đông của hai cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học ký với danh nghiệp là loại hợp đồng không xác định thời hạn và thời gian làm việc ký trong hợp đồng là 8 giờ/ngày .

Xin anh chị tư vấn giúp !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
4 Câu trả lời

Chào bạn! Tất nhiên chủ đầu tư phải căn cứ vào quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, tùy vào dự án mà chủ đầu tư xây dựng các tiêu chí khác nhau

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Theo luật đấu thầu chỉ cho phép là liên danh để đủ kinh nghiệm và năng lực, còn nếu như luật sư nói là tuy theo chủ đầu tư có chấp nhận 2 cán bộ kỹ thuật đó hay không vậy có nghĩa là chủ đầu tư có quyền cao hơn luật qui định sao ?

– Nếu như 2 cán bộ đó được chấp nhận thì nhà thầu không cần phải hợp đồng với người lao đông có chuyên môn cao chỉ cần khi nào dự thầu thì ký với người lao đồng có chuyên môn cao cho đở tốn chi phí cty hơn và khỏi phải đóng bảo hiểm xã hội vì người lao động đã được cty kia đóng bao hiểm xã hội rồi

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Theo luật đấu thầu chỉ cho phép là liên danh để đủ kinh nghiệm và năng lực, còn nếu như luật sư nói là tuy theo chủ đầu tư có chấp nhận 2 cán bộ kỹ thuật đó hay không vậy có nghĩa là chủ đầu tư có quyền cao hơn luật qui định sao ?

– Nếu như 2 cán bộ đó được chấp nhận thì nhà thầu không cần phải hợp đồng với người lao đông có chuyên môn cao chỉ cần khi nào dự thầu thì ký với người lao đồng có chuyên môn cao cho đở tốn chi phí cty hơn và khỏi phải đóng bảo hiểm xã hội vì người lao động đã được cty kia đóng bao hiểm xã hội rồi

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!
Quan trọng là yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu do chủ đầu tư đưa ra có chấp nhận chuyện “:2 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin là viên chức nhà nước” hay không?
Thông thường thì ít nhà thầu chấp nhận chuyện này, họ muốn doanh nghiệp tham gia dự thầu có đội ngũ cán bộ, nhân viên là thành viên chính thức của doanh nghiệp này. Vì 2 viên chức này là “kiêm nhiệm” rồi !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !