công ty TNHH 3 thành viên được thành lập 4 tháng như vậy 1 trong 3 thành viên được quyền rút vốn không hay phải chời đợi thêm nửa, nếu phải chờ đợi thì bao lâu mới được rút, thủ tục rút vốn như thế nào?

Xin cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Không phải đợi, bạn hoàn toàn có thể giải thể được, chi tiết tham khảo tại đây: http://hoidap.vietdex.com/1418791270-157.html

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Vậy trong trường như công ty tôi mới thành lập được 4 tháng thì có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp được ko hay là phải chờ đợi thêm thời gian 1 hoặc 2 năm?
Nếu được thì cần những thủ tục gì?

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn,

Không giống như loại hình công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp không có quy định về rút vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên mà chỉ quy định về trường hợp yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp (Điều 43, LDN) hoặc chuyển nhượng phần vốn góp (Điều 44, LDN).

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !