Anh chị cho em hỏi là 1 công ty cổ phần có vố điều lệ 50 tỷ, trong đó có 60% tổng số cổ phần phổ thông thuộc sở hữu nhà nước thì công ty này có phải là DNNN không ạ. và sau 3 năm hoạt động công ty, thành lập 1 doanh nghiệp mới với số vốn 10 tỷ. Vậy ai là ng có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp mới này. DN này có thể có hình thức pháp lý gì ạ. Mong các anh chị giúp em ạ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Liên quan đến vấn đề bạn hỏi Ls trả lời như sau:

Theo quy định K2  Đ3 Luật doanh nghiệp nhà nước thì công ty của bạn không phải là doanh nghiệp nhà nước. “2. Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.”

Nếu chỉ có 60% cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước thì đây là doanh nghiệp mà nhà nước giữ quyền chi phối.

Nếu sau khi hoạt động mà doanh nghiệp của bạn thành lập một công ty mới thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Doanh nghiệp được thành lập này có thể là TNHH một thành viên (do công ty bạn tự bỏ vốn) TNHH hai thành viên hoặc cổ phần nếu do công ty của bạn cùng với tổ chức cá nhân khác góp vốn thành lập.

Một vài ý kiến trao đổi hi vọng cung cấp được một thông tin mà bạn đang quan tâm !

Trân trọng!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !