Giờ em muốn sang nhượng cty tnhh 2 thành viên thì thủ tục gồm những gì? và làm thế nào để có lợi nhất cho người nhận sang nhượng ?
Cảm ơn anh chị và mong được tư vấn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Bạn muốn mua lại phần góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp như sau :

thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
Sau đó bạn phải đến sở kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, để tên bạn có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !