Chào anh chị

Trong tháng 11/09 công ty em có mua một lô nguyên vật liệu trị giá 5,3 tỉ đồng, c ó hợp đồng. Cty em cổ phần hoá đã 02 năm nay, nhưng do sơ xuất bên bán đã xuất hoá đơn cho bên công ty em là: công ty TNHH.

Ngày 04/12/09 bên em phát hiện ra và yêu cầu bên bán thu hồi lại những hoá đơn ghi sai này và xuất lại hoá đơn khác vào tháng 12 nhưng bên bán không chịu, họ chỉ chấp nhận làm biên bản điều chỉnh. Mong luật sư tư vấn giúp em làm biên bản điều chỉnh có được không? Công ty em có được khấu trừ thuế không?

Có công văn nào của pháp luật cho phép làm biên bản điều chỉnh như vậy không?

Em xin chân thành cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn

Khoản 1.3 mục III phần B thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT):

Không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Như vậy hóa đơn viết sai tên người mua không nằm trong quy định trên, nên không cần thu hồi hóa đơn, mà có thể làm biên bản do hai bên mua bán ký, ghi rỏ lý do viết sai và xác nhận đúng tên bên mua. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến cơ quan quản lý thuế của bạn trước khi lập biên bản.

Tôi không tìm thấy công văn nào hướng dẩn cụ thể về vấn đề bạn hỏi, nhưng trong mục IV phần B của thong tư 129/2008/TT-BTC có hướng dẩn lập biên bản về việc ghi sai thuế suất, hoặc giảm giá bán do hàng hóa kém chất lượng …và làm hóa đơn điều chỉnh,

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn

Khoản 1.3 mục III phần B thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT):

Không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Như vậy hóa đơn viết sai tên người mua không nằm trong quy định trên, nên không cần thu hồi hóa đơn, mà có thể làm biên bản do hai bên mua bán ký, ghi rỏ lý do viết sai và xác nhận đúng tên bên mua. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến cơ quan quản lý thuế của bạn trước khi lập biên bản.

Tôi không tìm thấy công văn nào hướng dẩn cụ thể về vấn đề bạn hỏi, nhưng trong mục IV phần B của thong tư 129/2008/TT-BTC có hướng dẩn lập biên bản về việc ghi sai thuế suất, hoặc giảm giá bán do hàng hóa kém chất lượng …và làm hóa đơn điều chỉnh,

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !