Công ty E có rất nhiều nhân viên vào làm việc  được khoảng 2-8 tháng / năm 2011 thì nghỉ việc hoặc tự ý bỏ việc, thu nhập của các nhân viên này đều dưới 4 triệu / tháng.

Mong anh chị cho E biết: đối với các nhân viên trên khi quyết toán thuế năm E có phải kê khai, báo cáo không.

Nếu kê khai thì mục giảm trừ  cho bản thân E có được phép ghi giảm trừ số tiền  = số tháng đã làm việc tại công ty X 4.000.000 đồng không ạ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 30, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo hướng dẫn của thông tư 28/2011/TT-BTC :

Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.

Do đó dù người lao động đã nghỉ việc, nếu có khấu trừ thuế TNCN của họ thì bạn phải kê khai quyết toán. Thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập trong 1 năm, chứ không phải tính từng tháng, do đó bạn chỉ tính giảm trừ cho số tháng làm việc là sai mà giảm trừ cho 12 tháng nới đúng.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !