Sắp tới cháu có một bài viết học kỳ môn Giáo Dục Công Dân với đề cho là “Tại sao các đối tượng được quy định trong Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp lại không được phép kinh doanh”. Cháu đã giải thích được các mục e,đ,g còn các mục b.c.d thì cháu viết thế nào thầy giáo cũng bảo “đúng nhưng không trúng”. Mong luật sư có thể giải thích kỹ cho cháu về các mục b,c,d được không ạ ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
5 Câu trả lời

Vậy theo các bạn thì công an có được phép kinh doanh không ? Cụ thể là thành lập doanh nghiệp ?

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Chín 8, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn, Nếu bạn không thuộc trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 13 của luật doanh nghiệp 2005 thì bạn có quyền thành lập doanh nghiệp theo loại hình: Công ty TNHH một thành viên do bạn làm chủ, công ty TNHH hai thành viên, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty CP, hoặc công ty liên doanh. Các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp là:

 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

 

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

 

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

 

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

 

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Theo quy định của pháp luật thuế, và nghị định 51/2010/NĐ-CP về in hóa đơn thì doanh nghiệp bạn có quyền tự đặt in hóa đơn GTGT khi ký hợp đồng dịch vụ. Chào bạn !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Đối tượng không được đăng ký kinh doanh rơi vào các trường hợp sau do đó pháp luật không cho phép họ đăng ký kinh doanh:

– là đối tượng phạm pháp hình sự đang bị truy tố hoặc sau khi xét  xử và thụ án họ bị cấm hành nghề một thời gian nhất định.

– là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– là người đang công tác trong lực lượng vũ trang hoặc cơ quan nhà nước có nắm giữ bí mật, công nghệ  liên quan đến ngành nghề mà họ tính lập  DN.

….

Các đối tượng trên không được thành lập doanh nghiệp vì họ bị hạn chế hoặc cấm hành nghề hoặc kinh doanh hành nghề liên quan mà nhà nước cho rằng nếu họ lập Dn sẽ ảnh hưởng đến an toàn an ninh XH.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Theo quy định tại khoản 2, điều 13 luật doanh nghiệp 2005 quy định:

 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

 

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

 

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

 

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

 

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

đây là quy định theo quan điểm của nhà làm luật đối với các cá nhân được quy định trên thì không được tham gia thành lập doanh nghiệp. Chào bạn !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Thưa luật sư cháu là Nguyễn Văn Đoàn học sinh lớp 12 trường THPT Lộc Thành.
Chào bạn học sinh, bạn có thể tham khảo phân tích dưới đây về đối tượng kinh doanh- thành lập doanh nghiệp
Cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. Theo khoản 2, Điều 94 Luật Phá sản, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, hạn chế trên không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản do trường hợp bất khả kháng.

Ngoài những hạn chế về các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp nêu trên, tại khoản 3 Điều 141, Điều 133 Luật Doanh nghiệp quy định một cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc làm thành viên của một công ty hợp danh (trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác).

Không dùng công quỹ để thành lập doanh nghiệp

Tại Điều 14, Nghị định102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Tài sản của Nhà nước và công quỹ bao gồm: Tài sản được mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước; Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước; Đất được giao sử dụng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; Tài sản và thu nhập khác được tạo ra từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí nói trên; Kinh phí được tài trợ bởi Chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài;

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một trong các mục đích sau đây: Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị; Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Ngoài các đối tượng bị cấm, tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !