Tôi đang mã hóa ngành nhưng không biết ngành “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – đô thị – công nghiệp” được phân vào mã ngành nào.
Mong được giúp đỡ !
Cám ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Chào bạn,

Mã ngành mà bạn nói thuộc 6810 : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – đô thị – công nghiệp.

Chúc bạn thành công !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn,

Bạn ghi mã ngành như sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – 6810.

Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư – đô thị – công nghiệp,

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn
Tôi ko có thời gian tra và cung cấp mã ngành cho bạn.
Đề nghị bạn xem và tra mã ngành được quy định trong quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng CP với lưu ý:
– Đầu tư xây dựng…. thì gọi chính xác là xây dựng và tra theo cụm từ xây dựng….
– Tra theo mã ngành cấp 4 ( 4 số)
Chác bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !